คลังนัดถกปัญหาบัตรสวัสดิการวันนี้

ปลัดคลังเชิญหลายหน่วยงานถกด่วนปัญหาบัตรสวัสดิการฯ เตรียมเสนอ ชิงโชคเงินล้านกระตุ้นการใช้จ่าย ผ่านบัตรสวัสดิการ


ดอยผาตั้ง

เสน่ห์ของดอยผาตั้งไม่เพียงมีธรรมชาติแห่งดอยและทิวเขาที่สวยงามเท่านั้น หากที่นียังเต็มไปด้วยเรื่องราวของวิถีชีวิตจากหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะชาวจีนฮ่อนั้น พวกเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บนดอยผาตั้งแห่งนี้ ที่นี่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,800 เมตรและเป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองหนาวมากมาย อาทิเช่น บ๊วย ลูกท้อ สาลี่ แอปเปิ้ล รวมทั้งชา ยิ่งกว่านั้นในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม บนยอดดอยจะสะพรั่งด้วยสีชมพูจากดอกนางพญาเสือโคร่งที่บานในช่วงนั้น ครั้นถึงเดือนกุมภาพันธ์ ที่นี่จะถูกแรระบายเป็นสีขาวจากดอกเสี้ยวป่าที่อวดช่อดอกงดงามอีกเช่นกัน โดยไฮไลท์ของการเที่ยวดอยผาตั้งนั้นมักอยู่ที่การชมวิวจากจุดชมวิวช่องผาบ่อง ในระดับความสูงที่ 1,635 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงทอดตัวคดเคี้ยวในฝั่งลาว และยังเป็นจุดชมทะเลหมอก ที่สวยงาม รวมทั้งยังสามารถมองเห็นยอดภูชี้ฟ้าที่ห่างออกไปอีกราวๆ 25 กิโลเมตรได้อย่างน่าประทับใจ


ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะฟื้นวิถีคน ‘หาดสูง’

เทคโนโลยีและการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น ทำให้คนในยุคปัจจุบันติดความสะดวกสบาย และส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการหันมาใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ แทนการเดิน หรือปั่นจักรยาน จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งยังมีส่วนก่อมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม และเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต อวัยวะ หรือทรัพย์สินเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส่งเสริมให้ชุมชนบ้านหาดสูง เป็นชุมชนจักรยาน เพื่อสร้างสุขภาวะให้กับคนในท้องถิ่น และนำร่องให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป กาญจนา ดีเอี่ยม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และผู้รับผิดชอบโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ต.หาดเสี้ยว เล่าถึงสาเหตุที่ดำเนินโครงการดังกล่าวที่บ้านหาดสูง ว่า เป็นชุมชนขนาดเล็ก มี 384 หลังคาเรือน ประชากร 1,021 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทอผ้าพื้นเมือง พื้นที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยม มีถนนภายในชุมชนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการใช้จักรยาน