สรรพสามิตแจงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์ ทำความเข้าในแนวทางการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายใหม่ เชื่อเก็บภาษีเข้าเป้า 6 แสนล้านบาท นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บภาษีรถยนต์ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

ซึ่งบังคับใช้ไปเมื่อเดือนก.ย. ซึ่งในทางปฏิบัติจะมีกระบวนการที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม นั่นคือการเปลี่ยนวิธีการคำนวณภาษีจากเดิมใช้ฐานราคานำเข้ามาเป็นราคาขายปลีก แต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดเก็บภาษีของกรมฯ   “ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เข้าใจดี ไม่มีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับภาษีใหม่แต่อย่างใด แม้ว่าจะในรายละเอียดของกฎหมายจะมีการปรับเปลี่ยนบ้าง แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ โดยการที่กรมฯ ได้เรียกผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์เข้ามาหารือ ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการ และขั้นตอนในการจ่ายภาษี เพราะมีบางอย่างที่ปรับเปลี่ยนไป เช่น การกรอกเอกสาร ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่ากังวลแต่อย่างใด”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews